Bu site tarafından oluşturulmuştur.

11 ARALIK ULUSLARARASI DAĞLAR GÜNÜ FARKINDALIK TOPLANTISI

Değerli Katılımcılar;

2020 yılı itibari ile 8.sini yapmayı planladığımız dağlık alanlar farkındalığı çalışmalarımızın bir devamı olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00 yine online olarak aşağıdaki link üzerinden 11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü Toplantısı yapmaktayız. Katılım ve katkılarınızla toplantımıza değer katmanızı beklemekteyiz. 
 
Toplantı Katılım Linki
Toplantımız ZOOM Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 

Açılış Konuşması
Araş. Gör. Yakup Özkaya- Dağ Farkındalığı ve websitesi ile çalışma sürdürülebilirliği
Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman- Dağ Farkındalığı ve Kamuoyu Politikaları

Konuşmacılar;
Prof.Dr. Ergün Laflı, 

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil 

Prof. Dr.Asuman Altay, 

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Tokgöz Güneş ,

Zühre Çam ve Gözde Özbey, 

Doç.Dr.Arife Karadağ

Not: Konuşma sırası değişebilir. 

 

DAĞLIK ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN YÖNETİMİ

 2020 YILI BASIN ÖZETİ 

2002 yılından bu yana her yıl 11 Aralık tüm dünyada, “Uluslararası Dünya Dağlar Günü” farkındalığı oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır. Dağlık Alanların Sürdürülebilir Yönetişimi Derneği olarak, 2020 yılı itibariyle 8. toplantımızı gerçekleştireceğiz. Mamafih, Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi temalı İzmir Valiliğimizin de desteğiyle kamu, özel ve sivil katılımlı bir Çalıştay;  Türkiye’de bir ilk olarak İzmir ilimizde, Ticaret Odamız ev sahipliğinde ve Dokuz Eylül Üniversitemiz katkılarıyla 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. İzmir bir bütün olarak konunun öneminin farkındadır. 

Resmi olarak kutlama yönüyle Türkiye’de bir dağ farkındalığından söz edemeyiz.

Dağ ve dağlık alanlar konusu Türkiye’de planlama ve yönetim boyutuyla ihmal edilen en önemli konulardandır. Oysaki Türkiye’nin ortalama %74’ı dağlık alanlardır. Dağ köylüsü resmi dokümanlarda görünür değildir. Çoğu kere orman köylüsü olarak tanımlanmaktadır. Dağlarımız ayni zamanda çoğu kere kıyılarla birleşmektedir. Bütünleşik sınır yönetiminin de bir parçasıdır. Dağ yönetiminin, orman yönetiminden ayrı tutulması ve özel bir yönetim birimine dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de doğrudan dağ yönetimi ve dağlık alanlar yönetimine ilişkin disiplinlerarası akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dağ ve dağlık alanları ulusal bir değer olarak görmek, sahip çıkmak önemlidir. Oysaki daha 1992  yılında, Birleşmiş Milletler Rio Dünya Zirvesi Konferansında “Gündem 21” Eylem Planında, 13’üncü Başlık “Kırılgan Ekosistemin Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişimi” olarak adlandırılmıştır. Dünya artık ülkeleri, sahip olduğu mal ve kaynaklar kadar, bu kaynakları nasıl yönetebildiği yönüyle değerlendirmektedir. Dağ ve Dağlık Alanların Sürdürülebilir Etkin Yönetimi konusu tam da bu noktadan önem taşımaktadır. 

Geçen 8 yıl içinde, kamu oyu farkındalığı yaratmak, dağ yönetimini görünür kılmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılar ve makale çalışmalarının ardından yine Türkiye’de bir ilk olarak, disiplinlerarası  “Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi” konulu bir kitabımız oluşmuştur. 2020 Aralık ayında baskısının tamamlanacağı planlanmıştır. Bu toplantımıza, söz konusu kitaba katkı veren arkadaşlarımız katılımlarıyla,  bir heyecan ve akademik gelişmelerde yol göstericilik katmışlardır. Toplantının herkese faydalı olmasını dilerim.

11 ARALIK ULUSLAR ARASI DÜNYA DAĞLAR GÜNÜMÜZ HEPİMİZE 

KUTLU OLSUN