Bu site tarafından oluşturulmuştur.

VOLKANİK HAREKETLİLİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KALİTESİ

VOLKANİK HAREKETLİLİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KALİTESİ

Moderatör: 

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman

Prof. Dr. Gözde Emekli, EGE Üniv.

 

Kişiler: 

Dr. Aylin Karadaş EGE Üniv. Türkiye’de Morfolojik Durum

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Deprem - Volkan İlişkisi

Prof. Dr. Ergün Laflı DEÜ Eskiçağ’da Batı Anadoluda Volkanik Hareketler ve Antik Yerleşimler

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar DEÜ Kamu Malı Yönüyle Dağlık Alanların Korunması