Bu site tarafından oluşturulmuştur.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ - INTER-DISCIPLINARY INTEGRATED DISASTER ADMINISTRATION ON COVID-19 PANDEMIC

"la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés” Louis Pasteur (1822- 1895)

"Şans hazırlıklı olandan yanadır " 

Sempozyum kitabına erişmek için TIKLAYINIZ.

Sempozyum dosyalarına erişmek için TIKLAYINIZ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli Katılımcılar, 

Sempozyuma göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sempozyum Programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, 1-2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Sempozyum etkinliğimizde süre kısıtı nedeniyle, programa alamadığımız,  çok değerli olduğunu düşündüğümüz özetini gönderdiğiniz çalışmaların, bir uluslararası kitap projesi, olarak değerlendirilmesi planlanmıştır.

Önemli Tarihler:

Kitapta yer almak isteyen katılımcıların geri bildirimi için son tarih: 1 Nisan 2021

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 1 Temmuz 2021

Uluslararası kitap içi bölüme katılma bildirimlerinin ve tam metinlerin gönderiminin kamuyonetimi@deu.edu.tr ‘ye yapılması rica olunur. Tüm çalışmalar 1 Temmuz itibari ile tekrar hakem kontrolünden geçtikten sonra kitaba alınacaktır. 

Sempozyum Programı için TIKLAYINIZ

Uluslararası Kitap İçi Bölüme Kabul Edilen Çalışmaların Listesi için TIKLAYINIZ

Sempozyuma değerli fikirleriniz ile katılmanız ve zenginleştirmeniz beklenmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın Daveti

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde  tamamen online olarak ve Türkçe-İngilizce gerçekleştirilecek  Disiplinlerarası Afet Yönetimi  Sempozyumu  ''International Online Interdisciplinary Symposium Disaster Administration on Covid-19,  the 1-2  April  2021, İzmir, Turkey” konulu davet yazımız aşağıda sunulmuş olup, gerekli bilgilendirmeye Afet Yönetimi sayfamızdan da erişilebilir.


Değerli Öğretim Üyesi ve İlgi Grupları;

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  temasında gerçekleştirilmesi planlanan  Uluslararası Sempozyum 1-2 Nisan 2021 tarihinde İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi desteğinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü koordinasyonunda ve Disiplinlerarası Afet Yönetimi ABD yürütücülüğünde yapılacaktır. Sempozyum dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri ile Fen Bilimlerinin tüm alt disiplinlerinden COVID pandemic afete ilişkin özgün akademik çalışmalara açık olarak 2 gün sürecek Sempozyum disiplinlerarası afet yönetimi bakış açısından planlanmıştır.  Sempozyum sonrası sunulan tebliğler ISBN'li sempozyum kitabında yayınlanacaktır. Uluslararası nitelikte olan Sempozyuma **YÖK ve ÜAK'ın görevde yükselme ve akademik mali destek kriterlerini** karşılayacak şekilde ülke/katılımcı kotaları dikkate alınarak hakem değerlendirmelerine göre bildiriler kabul edilecektir. Daha önce bir yerde sunulmuş çalışmalar hakem değerlendirmesine göre kabul edilmekle birlikte sadece özet olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma katılım ve katkılarınız sempozyuma değer katacaktır. Bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunulur. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Faculty Members and Interest Groups 

The International Symposium, which is planned to be held under the theme of INTER-DISCIPLINARY INTEGRATED DISASTER ADMINISTRATION ON COVID-19 PANDEMIC, will be held on 1-2 April 2021 with the support of Dokuz Eylül University, Izmir under the coordination of the Institute of Social Sciences and under the leadership of the Interdisciplinary Disaster Administration and Public Administration departments.  Symposium languages are Turkish and English.  The 2-day Symposium, which is open to original academic papers about COVID pandemic related disasters from all sub-disciplines of Social and Human Sciences, Health Sciences, and Natural Sciences are planned from the interdisciplinary perspective of disaster administration. After the symposium, the presented papers will be published in the symposium book with an ISBN number. Papers will be accepted to the International Symposium based on the referee evaluations, taking into account the country/participant quotas, **in accordance with the criteria of promotion and academic financial support of YÖK (Council of Higher Education) and ÜAK (Interuniversity Board)**. Although the papers previously presented can be accepted after the referee evaluation, they will be published only as a summary. Your participation and contributions to the symposium will add value to the symposium. It is respectfully submitted for your information and your consideration.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempozyumdan Sorumlu Akademik Üyeler / Dokuz Eylül Üniversitesi

Academic Members Responsible for the Symposium

 1. Prof.Dr. Asuman Altay, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 2. Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli 
 3. Prof.Dr. Zerrin Toprak , Karaman, Sempozyum Yürütücüsü
 4. Prof.Dr. Özlem Çakır
 5. Prof.Dr. Oğuz Sancakdar
 6. Prof.Dr. Ömür T. Özmen
 7. Prof. Dr. Ergun Lafli
 8. Doç. Dr. Meriç Aziz Berge
 9. Doç.Dr. Hatice Şimşek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknik Ekip ve Sekreterya (Doktora öğrencilerimiz)

 1. Araş. Gör. Yakup Özkaya
 2. Araş. Gör. Orçun Çobangil
 3. Araş. Gör. Kıvanç Demirci
 4. M.A. Aytaç Duran
 5. Araş. Gör. Merve Kayaduvar
 6. Araş. Gör. İlteriş Ergun
 7. Araş.Gör. Gülhan Şen
 8. Öğr. Gör. Mehmet MECEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

İletişim için: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
kamuyonetimi@deu.edu.tr
yakup.ozkaya@deu.edu.tr
05415975756